Medvandring

Dette er Acta og Normisjons ressursside for medvandring. Vi ønsker å være en organisasjon som tar mennesker på alvor, livet på alvor og Gud på alvor. Vi ønsker å være med å skape en disippelkultur som selv Hans Nielsen Hauge og Lars Skrefsrud ville vært stolte av. Vi vil være en stor gjeng energiske, dynamiske og grensesprengende mennesker som går sammen med Jesus – og som ser, lytter og tørr. Alt innhold på denne siden er gratis for alle og kan lastes ned og brukes vederlagsfritt.


Samtalemanualer

- Et strukturelt verktøy til hjelp i samtaler
Samtalemanualene skal på en enkel og god måte ta medvandreren igjennom det å ha en medvandrersamtale én til én eller i en gruppe. Manualene inneholder blant annet en generell framdriftsplan for samtalen og korte tips og ideer til innfallsvinkler og verktøy som fungerer godt i slike samtaler.

Last ned:

Medvandrerkontrakt

Vi har laget en medvandrerkontrakt som vi ønsker at alle medvandrere i Acta skal bruke. Dette for å gi gode og ryddige rammer for samtalene. Både den som er medvandrer og den som har en medvandrer skal skrive under på kontrakten.

Last ned:

Evalueringsark

Vi har laget evalueringsark til bruk etter tre-fire samtaler. Målet med evalueringsarket er at begge eller alle som er involvert i medvandrersamtalene skal få sette ord på hvordan de fungerer slik at man kan justere på ting dersom det er behov for det.

Last ned:

Temaark

- Temaverktøy med innspill til samtaler
Temaark kan være til hjelp dersom du gjerne vil ha noe som gir retning eller et tema for den samtalen som du skal være med på. Temaarkene tar for seg viktige temaer knyttet til tro og liv på en enkel og konkret måte. Det er ikke slik at alle medvandrere må bruke et temaark. Temaarkene er laget til bruk i de medvandrerrelasjonene hvor de involverte føler at temaarkene er et godt utgangspunkt for samtale. Det vil kontinuerlig komme nye temaark på denne siden.

Last ned: