Informasjon for lokallag i Acta

Medvandring

Acta ønsker å være en organisasjon som tar mennesker på alvor, livet på alvor og Gud på alvor. Vi ønsker å være med å skape en disippelkultur som selv Hans Nielsen Hauge og Lars Skrefsrud ville vært stolte av. Vi vil være en stor gjeng energiske, dynamiske og grensesprengende mennesker som går sammen med Jesus – og som ser, lytter og tørr. Derfor er vårt mål at alle ledere skal ha en medvandrer!

Les mer om medvandring ►

 

Frifond

Frifond er en støtteordning opprettet av stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige organisasjoner som arbeidere blant barn og unge. Acta deler hvert år ut ca 3,5 million kroner fra frifondet til de lokale fellesskapene som er innmeldt i organisasjonen.

 

Leirstøtte

Actas leirstøtte er en nasjonal støtteordning hos Acta – barn og unge i Normisjon som kan gi barn og unge mulighet til å delta på leir selv om de ikke har råd til det.

Les mer om leirstøtte ►

 

Politiattest

Normisjon og Acta - barn og unge i Normisjon har gjort vedtak om å innhente politiattest av alle ansatte og alle frivillige medarbeidere over 17 år som har et arbeid som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette er gjort med hjemmel i politiregistreringsforskriften § 34-1).

Til mer informasjon og søknadsskjema ►

 

Forsikring

Acta har et samarbeid med KNIF om ulykkesforsikring for deltakere og ledere på sine arrangementer, leirer og øvrige aktiviteter, uansett region.

Les mer om forsikring ►