Hva er Acta – barn og unge i Normisjon?

Acta – barn og unge i Normisjon er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner. Vår visjon er «Grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus» og vi bygger alt vi gjør på våre verdier som er «elsket og sendt».


Acta består først og fremst av våre over 600 lokale fellesskap. Til sammen i disse har vi over 19 000 medlemmer rundt om i landet. Sammen med vår moderorganisasjon, Normisjon, har vi 13 regionale kontorer med mange flotte Acta-medarbeidere, mens sentraladministrasjonen ligger i Oslo sentrum.

Acta sentralt har mange gode ressurser for arbeid blant barn og unge – les mer om disse under Actas konsepter. Regionalt arrangerer vi leirer gjennom hele året for alle aldersgrupper – sjekk ut Actas arrangementer.

Les mer om Actas konsepter

Acta-fakta

Hva er Acta – barn og unge i Normisjon? Hva er Acta – barn og unge i Normisjon? Hva er Acta – barn og unge i Normisjon?
Lag fordelt på målgrupper
Acta har over 500 aktive lag rundt om i Norge. Disse lagene er fordelt på fire målgrupper; barn, tweens, ungdom og familie. Vi tilbyr ressurser til alle disse målgruppene.
Lag fordelt på regioner
Acta og Normisjon er organisert i 13 små og store regioner. Acta har lag i alle regionene og faktisk i alle Norges fylker. Hvis du lurer på om det finnes et lag i nærheten av deg, så kan du finne det ut her. Eller du kan ta kontakt med nærmeste regionskontor.
Medlemsutvikling
Tellende medlemmer er medlemmer under 26 år som betaler kontingent til laget sitt. Acta har hatt en solid medlemsvekst siden oppstarten i 2001 og vi gleder oss over at vi når ut til stadig flere barn og unge.

 

Handlingsplan

På landsmøtet i januar 2018 ble det vedtatt en ny handlingsplan for perioden 2018–2020.
Denne inneholder hva Acta ønsker å utrette denne treårsperioden.

Handlingsplanen inkluderer også en strategi for Acta 2025.

Last ned Actas Handlingsplan ►

 

 

Hva er Acta – barn og unge i Normisjon?

 

Grunnmur

Actas landsmøte vedtok i 2012 en grunnmur for organisasjonen. Den består av visjonen vår og verdiene våre.

Les om Actas grunnmur ►

 

Verdidokument

Verdidokumentets oppgave er å beskrive de verdiene som vi i Acta har som grunnlag for vårt arbeid. Dette for å markere og tydeliggjøre det felles grunnlaget vi som frivillige ledere, tillitsvalgte og ansatte har for vår tjeneste for Gud.

Lovverk

Under Actas lovverk finner du:

Les hele Actas lovverk ► 

Eller last ned som PDF