Lederkontrakt

 

Takk for at du bruker av din tid til å gjøre konfirmanttiden så bra som mulig.

 

Vi ønsker å gi barn og ungdom på leir muligheten til:

 • Å bli kjent med Jesus.
 • Å få gode opplevelser i fellesskap med andre.
 • Å få bekreftet at de er verdifulle mennesker.

Som leder er du med på å virkeliggjøre dette!

 

Når jeg er leder på leir betyr det følgende:

 • Jeg er der for deltakerne og favoriserer ingen.
 • Jeg respekterer andres grenser, både fysiske og sosiale.
 • Jeg møter opplagt og presis på alt som skjer.
 • Jeg er lojal mot det som står i Actas verdidokument (se eget dokument).
 • Jeg er lojal mot opplegget og mot mine medledere.

Acta ønsker at verdiene elsket og sendt skal prege leirarbeidet vårt. Vi er alle elsket av Gud og sendt for å formidle Guds kjærlighet til andre, slik at flere kan bli kjent med Han.

Derfor:

 • Behandler vi alle mennesker med kjærlighet og engasjerer oss i dem som faller utenfor.
 • Skaper vi samtale om viktige ting – også når det ikke er gruppetid.
 • Er vi ærlige når deltakere og ledere kommer med spørsmål angående tro og liv.

 

Regler jeg følger:

 • Jeg flørter ikke med deltakere og motarbeider et miljø preget av seksualisert adferd.
 • Jeg røyker og snuser ikke når jeg er sammen med eller er synlig for deltakere.
 • Jeg bruker ikke stygt språk.
 • Jeg snakker ikke negativt om andre.

 

Jeg har lest dette og vet hva som forventes av meg som leder på leir.

 

 

 

________________________________                                                        

Dato og lederens underskrift