Spør Christian Otto Ruge

Lurer du på noe?
Spør Christian 
tlf: 452 13 567
eller e-post.

Bibel i fokus

«Jakten på sammenhengen – Bibelifokus» er et trosopplæringsverktøy i Acta – barn og unge i Normisjon. Verktøyet har sitt opphav fra regio­nene Vestfold/Buskerud og Telemark, og er nå et nasjonalt konsept som vi håper og tror kan bidra til mye god, gøy, spennende og viktig undervisning. Aldersgruppene det er utviklet samlinger for er 1-4 trinn, 5-7 trinn, 8-10 trinn og 16+.

Vi ønsker at barn og unge i organisasjonen vår, både på leirer, i smågrupper, i menigheter, i husfellesskap og i lokallag skal få bli kjent med «den store historien». Den store historien som begynner med Gud som skaper og som ender i håpet vi har i Jesus Kristus.

Hovedmålet og visjonen er at:

Med bibelen i fokus oppdager vi at vi er Guds barn, forstår vi at Guds kjærlighet gjelder alle, opplever vi at Guds ord er rele­vant og blir vi inspirert til å leve som disipler av Jesus Kristus.

«Jakten på sammenhengen – Bibelifokus» er delt opp i seks semester med totalt 36 samlinger som tar for seg forskjellige temaer og knytter det til livet. De forskjellige semestrene er:

  • Skaperen
  • Sammenhengen
  • Jesus
  • Kirken
  • Disippelliv
  • Guds rike

 

Vi er under utvikling av flere semestre; foreløpig er det «Disippelliv», «Guds rike», «Kirken» og «Skaperen» som er klare. Disse finner du nedlastbart til hver aldersgruppe på denne siden.

På 1.–4. trinn og 5.–7.trinn finnes det forslag til hvordan dere som lokallag kan involvere og invitere foreldrene i opplegget deres. Det finner du mer informasjon om i respektive heftene.

Du kan også laste ned en plakat som på en oversiktlig måte forteller hva «Jakten på sammenhengen» er, med oversikt alle temaene og målene for hver aldersgruppe. Print den ut og heng den opp i kirka eller på bedehuset!

actashop.no kan du bestille de fysiske heftene om dette er ønskelig. Da betaler du kun for trykk og frakt.