Leirklubb Acta Agder

Leirklubb Acta Agder

22.09.2016
 
 
BLI MED I LEIRKLUBBEN                                 
Leirklubben i Agder er for deg som reiser på våre leirer på Skogtun, Eikely og andre steder vi arrangerer leirer. Det lønner seg å være medlem fra første leir du melder deg på, også om det bare er en leir i året du blir med på!
 
 FORDELER
  • Rabatt på alle leirer du reiser på i Acta Region Agder
  • Nyhetsinformasjon
  • Du blir med i trekningen av en gratis, valgfri leir
 
MEDLEMSSKAP
Det koster 100 kr i året å være medlem i leirklubben. Kontigenten sparer du inn allerede på første leir, da rabatten på leir er 200,-. Det vil si at du også sparer 200,- på de andre leirene du blir med på senere samme år. 
 
Du kan melde deg inn i leirklubben når du melder deg på leir. Det vil si at du da betaler leirkontigent + medlemskontigent for leirklubben. 
 
HVORFOR LEIRKLUBB?
I tillegg til medlemsfordelene, får leirklubben støtte fra Frifond basert på antall medlemmer. Jo flere medlemmer vi har, desto mer støtte får vi. Støtten bruker vi på å styrke leirarbeidet vårt. Dette gjør vi blant annet ved å ruste opp leirstedene, kjøpe inn utstyr og aktiviteter til leirene.